میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما قصه میگن واسه خدا

خدا کنه همین حالا رویای تو هرچی باشه گفته بشه پیش خدا